Medieartikler - Stene Båtservice

Gå til innhold
OM OSS I MEDIEARTIKLER

Stene Båtservice vart etablert i 2020 av Tore Stene, og held til til på Giilstranda på Sørbøvåg. Tore har frå før sitt eige transportfirma, T. Stene Transport, men har no lyst å prøve seg i båtbransjen i tillegg.
Bygget som Stene Båtservice held til i, var eigentleg tenkt som verkstad for lastebilane. Men etter samtalar med mellom anna Finio og deira satsing mot næringslivet, såg han ein mogelegheit for å gjere hobbyen sin til yrke, og bestemte seg for å bruke bygget til verkstad for fritidsbåtar.

Plasseringa til Stene Båtservice er unik, det er ikkje mange som tilbyr det dei kan tilby i området mellom Florø og Bergen. Særskilt innvendig arbeid er det få som driv med. Ferievanane til folk har, av ulike grunnar, endra seg dei siste åra, og salet av fritidsbåtar har nærast eksplodert.


Med Stene Båtservice håpar Tore Stene å bidra til nye arbeidsplassar i Sørbøvåg.


Stene Båtservice er ei nystarta verksemd i Sørbøvåg som skal levere tenester til fridtidsbåtar, i form av reparasjonar og vedlikehald på båtar opp til 50 fot.

Interesse for båt
Til Ytre Sogn fortel Stene, som også er mannen bak T. Stene Transport AS, at det å starte opp båtverkstad er noko han lenge har hatt lyst til.
-Bakgrunnen er rett og slett mi eig interesse for båt, som er litt over gjennomsnittet. Lokalet her har blitt brukt til vedlikehald av lastebilar, men for å forsvare dette store bygget eg som kostar ein del pengar, fann eg ut at tida var inne for å realisere draumen om båtverkstad.
MENY
KONTAKT
STENE BÅTSERVICE
Åfjordvegen 1040,
6958 Sørbøvåg

Telefon: +47 97 59 52 60
Epostadresse: post@tstene.no
ÅPNINGSTIDER
Hverdager
07.30 - 16.00

Lørdag
Vennligst gjør en avtale!

Søndag
Vennligst gjør en avtale!
STENE BÅTSERVICE
Åfjordvegen 1040,
6958 Sørbøvåg

Telefon: +47 97 59 52 60
Epostadresse: post@tstene.no
STENE BÅTSERVICE
Åfjordvegen 1040,
6958 Sørbøvåg

Telefon: +47 97 59 52 60
Epostadresse: post@tstene.no
Tilbake til innholdet